Bjerking logotyp

Vi expanderar i norr

Under 2023 påbörjade Bjerking en nationell expansion och nu söker vi fler medarbetare till vårt kontor i Luleå. Låter det intressant?

Vi är etablerade i Luleå!

I november 2023 invigde vi vårt Luleåkontor i Södra hamnen.

Vi har haft medarbetare i Luleå sedan flera år tillbaka med kompetens bland annat inom träkonstruktion, men nu finns även kompetens inom järnväg och geokonstruktion på plats och ännu fler kompetensområden är på gång. Vi växer inom infrastuktur och samhällsbyggnad.

Hitta hit via Google maps

Bjerkings kontor ligger på Småbåtsgatan 7 i Luleå

Behöver du hjälp att anlägga en bevattningsdamm kan vi hjälpa dig vidare med att ta in offerter.

Vi erbjuder järnvägstjänster

Vi har startat upp ett nytt verksamhetsområde inom järnväg med Luleå som bas. Chef för den nya enheten är Joakim Matti (se kontaktuppgifter längre ner). Med järnvägskompetensen på plats har Bjerking ett komplett kompetensutbud inom infrastruktur.

Läs mer om vår tjänst järnväg

Omtänk framtiden tillsammans med oss!

Här är det nära till samarbete och nya utmaningar. Med omtanke som ledstjärna skapar vi lösningar som gör skillnad på riktigt.

Se våra lediga jobb

Riskanalys

Relaterade pressmeddelanden

2024-03-27

Bjerking bidrar till FoU-projekt inom fryst konstruktion

Bjerking utför jordsondering och provtagning i den tidigare frysta Botnia-leran utanför Örnsköldsvik. Undersökningarna ingår i uppföljningen av den frysstabiliserade marken vid byggandet av en etapp av Botniabanan.

LÄS MER

 

2024-01-10

Bjerking tecknar ramavtal med Region Västernorrland

Bjerking tecknar ramavtal med Region Västernorrland rörande konstruktion och geotekniska tjänster. Avtalet omfattar två år med option på ytterligare två år. Bjerking rangordnas som nummer ett när det gäller byggnadskonstruktion och nummer två när det gäller geotekniska tjänster.

LÄS MER

 

2023-11-30

Bjerking rekryterar två geotekniker till Luleå

Bjerking rekryterar två nya geotekniker, Daniel Albing och Joakim Wallgren, som därmed utökar kompetensen på järnvägsenheten vid Bjerkings nyöppnade kontor i Luleå. Bjerkings pågående satsning i norr ger resultat och företaget vill nu ta del av den industriella omvandlingen som sker i norra Sverige.

LÄS MER

 

2023-10-23

Bjerking inviger nytt kontor i Luleå

Bjerking öppnar nytt kontor i Luleå. De sex första medarbetarna har flyttat in under oktober och den 16 november blir det invigning av kontoret. Det blir mingel med befintliga och nya kunder där Bjerking tar tillfället i akt och berättar om den kompetens de kan erbjuda företagen i Luleå och övriga Norrbotten.

LÄS MER

 

2023-06-15

Bjerking rekryterar Mattias Långström till järnvägsenheten

Bjerking har rekryterat Mattias Långström till rollen som digital strateg på den nystartade järnvägsenheten. Med Mattias på plats adderas flera års erfarenhet av järnvägsprojekt och kompetens till Bjerkings redan stora kompetensbank.

LÄS MER

 

2023-06-07

Bjerking gör trafikutredning för Luleå kommun

Bjerking har fått i uppdrag att genomföra en trafik- och bullerutredning i Sunderbyn på uppdrag åt Luleå kommun.

LÄS MER

 

2023-04-18

Bjerking kommer till Business Arena Norr

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking deltar på Business Arena Norr. Bjerking som nyligen presenterat en nationell expansion och satsning i norra Sverige fortsätter nu samtalen med potentiella kunder och medarbetare på Business Arena i Umeå.

LÄS MER

 

2023-03-14

Bjerking rekryterar Joakim Matti som chef för enhet järnväg

Bjerking har rekryterat Joakim Matti till rollen som chef för den nya enheten Järnväg. Joakim som har 20 års erfarenhet av järnvägsbranschen kommer att ansvara för att bygga upp Bjerkings järnvägsenhet med Luleå som bas. Uppbyggnadsarbetet är en del av Bjerkings nyligen presenterade nationella expansionsplan.

LÄS MER


2023-02-17

Bjerking inleder nationell expansion och rekryterar Ljot Strömseng

Teknikkonsultföretaget Bjerking inleder en nationell expansion under 2023, med planer på etablering i Västsverige och Norrbotten. Ljot Strömseng, tidigare vd för Norconsult AB, är instrumentell i denna satsning och får nu rollen som affärsutvecklingschef och vice vd på Bjerking.

LÄS MER

 

2023-02-08

Bjerking erbjuder konsulttjänster för järnväg

Teknikkonsultföretaget Bjerking breddar sitt erbjudande med järnvägskompetens. Målsättningen är att utveckla ett nytt verksamhetsområde inom järnväg med Luleå som bas, men rekryteringar på andra orter kan också bli aktuellt.

LÄS MER

 

Kontakta oss

Läs mer