Bjerking logotyp
solljus i skogsglänta

Fossilfritt 2030

År 2030 ska hela Bjerkings verksamhet vara fossilfri. Från och med år 2020 ska våra klimatutsläpp minska med 14 procent per år, vilket är vad klimatforskningen säger krävs för att vi ska hålla oss inom en koldioxidbudget som leder oss till Parisavtalets mål.

Ambitionen i Parisavtalet är att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader jämfört med förindustriell tid, med ambitionen att begränsa uppvärmningen till 1,5 grad. Den ambitionen delar vi med övriga aktörer inom Uppsala klimatprotokoll och vi har gemensamt antagit så kallade Science Based Targets för våra klimatutsläpp. I praktiken har vi satt tuffare mål än så och vår klimatpåverkan har redan mer än halverats jämfört med 2018.

Klimatpåverkan jämfört med våra mål

diagram över klimatpåverkan jämfört med mål

Vi har antagit flera klimatutmaningar för att komma snabbare framåt, störst fokus just nu ligger på att ställa om vår fordonspark:

  • 100 procent förnybart i egna personbilar år 2023
  • 50 procent förnybart i lastbilar år 2022, 100 procent år 2025

Vi arbetar också med att underlätta för fossilfri och förnybar arbetspendling, och inte minst med att minska klimatpåverkan genom våra uppdrag. Vi klimatkompenserar alla våra beräknade utsläpp i scope 1, 2 och 3 genom Bjerkings klimatfond. Vi samverkar kring klimatomställningen följande nätverk:

Läs mer