Bjerking logotyp
Innehållsbild

Hållbarhetsredovisning

Här är Bjerkings sjätte hållbarhetsredovisning. Med den vill vi informera våra intressenter om Bjerkings arbete med ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågor.

"För klimatfrågan blev 2022 ett år av både bra och dåliga nyheter. Den positiva nyheten är att klimatfrågan för många företag blivit inte bara ett område för möjlig affärsutveckling, utan också en överlevnadsfråga när det kommer till att vara relevant på marknaden. Den negativa nyheten är att utsläppen globalt fortsätter att öka och att vi inte ser någon tydlig minskningstrend." (Inledningen sid 3).

De viktigaste hållbarhetsfrågorna som vi identifierat för vår verksamhet är:

  • Klimatfrågan
  • Klimatanpassning
  • Kemikalier, resurseffektivitet, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, inklusive frågor som rör vatten
  • Arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv
  • Jämställdhet och integration samt hälsa och trygghet

Ta del av Hållbarhetsredovisningen för 2022 här Pdf, 7 MB.

Kontakt