Bjerking logotyp
Innehållsbild

Hållbarhetsredovisning

Här är Bjerkings sjätte hållbarhetsredovisning. Med den vill vi informera våra intressenter om Bjerkings arbete med ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågor.

"Ur ett hållbarhetsperspektiv, och särskilt med fokus på den akuta klimatkrisen, blev 2023 ett
dystert år globalt sett. Klimatutsläppen fortsatte att öka samtidigt som temperaturen på jorden slog rekord gång på gång. Trots detta fanns det ljusglimtar i mörkret." (från inledningen).

De viktigaste hållbarhetsfrågorna som vi identifierat för vår verksamhet är:

  • Klimatfrågan
  • Klimatanpassning
  • Kemikalier, resurseffektivitet, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, inklusive frågor som rör vatten
  • Arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv
  • Jämställdhet och integration samt hälsa och trygghet

Ta del av Hållbarhetsredovisningen för 2023 här Pdf, 11 MB.

Kontakt