Bjerking logotyp
Innehållsbild

Hållbarhetsredovisning

Här är Bjerkings femte hållbarhetsredovisning. Med den vill vi informera våra intressenter om Bjerkings arbete med ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågor.

"Skenande energipriser, kritiken mot skogsbrukets kalhyggen och ett nytt säkerhetspolitiskt läge sätter nu energifrågan i ett nytt ljus." Så inleder Anders och Lisa Hållbarhetsredovisningen 2021 och uppmanar alla kunder och samarbetspartners att från och med nu ta hänsyn till hela livscykeln i de beslut som fattas, "för planetens och mänsklighetens framtid, med eller utan Putin".

De viktigaste hållbarhetsfrågorna som vi identifierat för vår verksamhet är:

  • Klimatfrågan - den absolut viktigaste frågan för oss!
  • Kemikalier, resurseffektivitet, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, inklusive frågor som rör vatten
  • Arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv
  • Jämställdhet och integration samt hälsa och trygghet

Ta del av Hållbarhetsredovisningen för 2021 här Pdf, 3 MB.

Kontakt