Bjerking logotyp
fundersamma medarbetare

Nätverk

Vi vill bidra till en hållbar framtid som speglar våra värderingar och det vi står för. Det vill vi göra bland annat genom att i högre grad delta i olika nätverk som stödjer vårt syfte – Framåt tillsammans. Med omtanke.

Därför är vi på Bjerking aktiva i följande nätverk:

SGBC, Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande. Genom certifiering, utbildning och opinionsbildning arbetar vi för ett samhälle som gynnar både människor och miljö. Bjerking är medlemmar i SGBC och deltar aktivt i utvecklingen av certifieringssystem mm, genom deltagande i arbetsgrupper, operativa råd samt genom att svara på remisser. Med oss har vi experter, företag och organisationer från hela landet som alla arbetar med samma mål.
Kontaktperson på Bjerking: David Lindgren

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är ett nationellt initiativ för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Initiativet samlar företag, kommuner, regioner och organisationer som vill göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Bjerking deltar i Fossilfritt Sveriges Transportutmaning och Klimatväxlingsutmaning, samt har skrivit under ”Färdplan för en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn 2045” och deltar i arbetet med att konkretisera färdplanen som leds av Byggföretagen.
Kontaktperson på Bjerking: Fredrik Frensborg

Uppsala klimatprotokoll

Bjerking är sedan juni 2018 medlemmar i Uppsala klimatprotokoll, ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att öka takten i klimatomställningen. Uppsala klimatprotokoll är ett viktigt verktyg i arbetet mot Uppsalas långsiktiga klimatmål - fossilfritt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.
Kontaktperson på Bjerking: Fredrik Frensborg

Klimatpakten Stockholm

Bjerking blev i maj 2018 medlemmar i Klimatpakten i Stockholm. Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms stad, företag och organisationer, där vi samarbetar för minskad klimatpåverkan. Idag har Klimatpakten 340 medlemmar från hela Stockholmsregionen - tillsammans för ett fossilfritt Stockholm 2040.
Kontaktperson på Bjerking: Fredrik Frensborg

Uppsala superhjärna

Bjerking är tillsammans med Tengbom, WSP samt Krook & Tjäder stolta initiativtagare till ett unikt nätverk för Uppsalas alla arkitekter och teknikkonsulter. Hösten 2019 samlades vi för första gången. För att få fram de åtgärder som krävs för att åstadkomma klimatomställningen i tid måste vi konsulter hitta nya sätt att samarbeta och dela kunskap – vi behöver bli en enda stor superhjärna.
Kontaktperson på Bjerking: Fredrik Frensborg

100Gruppen

100Gruppen är en plattform för samarbete inom inredningsbranschen. Här finns alla typer av aktörer representerade med målet är att genom samverkan och med insikt om hela branschens förutsättningar och krav uppnå 100 procent cirkulära, hållbara interiörer. Med gemensamma krafter arbetar 100Gruppen för att ta fram ett strukturerat system som stöd för hela branschen. 
Kontaktperson på Bjerking: Fredrik Frensborg

BIM Alliance

BIM Alliance uppgift är att stödja och driva branschens digitala transformation för att främja en positiv och hållbar utveckling. BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM - digital strukturerad informationshantering. Genom BIM kan obrutna informationsflöden skapas i samhällsbyggandets processer och samhällsbyggnadssektorn effektiviseras betydligt.
Kontaktperson på Bjerking: Susanne Uppströmer

Smart Built Environment

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built Environment startade 2016 och är den enskilt största satsningen som gjorts inom samhällsbyggande. Utöver de statliga forskningsfinansiärerna Formas, Vinnova och Energimyndigheten har programmet även en unik och bred förankring i sektorn med myndigheter, företag, organisationer och kommuner i ryggen.
Kontaktperson på Bjerking: Fredrik Frensborg

Policy för partnersamarbeten

Partnersamarbeten bidrar till att stärka vårt engagemang för klimatomställningen och vi ser det som en viktig del i att arbeta för en hållbar utveckling.

Se våra policyer

Läs mer