Bjerking logotyp
Tjänstebild

Styrelse

Följande personer ingår i styrelsen för Bjerking AB, ett av Sveriges äldsta medarbetarägda bolag.


Bengt Lundgren

Catarina Fritz

Angela Berg

Henrik Håkansson

Anna Björklund

Maria Nylander

Johan Hellström

Jan Pons Dreifeldt

Disa Löfvendahl

Tim Nicolajsen
Vakant

Ordförande och extern ledamot

Extern ledamot

Extern ledamot

Intern ledamot, sekreterare

Intern ledamot

Intern ledamot

Intern ledamot

Arbetstagarrepresentant Unionen

Arbetstagarrepresentant SACO

Suppleant, arbetstagarrepresentant Unionen
Suppleant, arbetstagarrepresentant SACO

Läs mer