Bjerking logotyp
Tjänstebild

Vaxholms kajer

Vaxholms stad avser att rusta upp Vaxholms Kajer för att säkerställa kajens funktion.
För att hålla en god kommunikation med Vaxholms invånare har Bjerking tagit fram en framtidsvisualisering över kajområdet.

Med anledning av kajkonstruktionernas dåliga status, för såväl stålsponten i Söder- och Österhamnen som stenkajen i Västerhamnen, har upprustning av den offentliga miljön i det centra hamnområdet i Vaxholm aktualiserats.

Med hjälp av öppna data från Lantmäteriet har Bjerking genererat en markmodell med tillhörande byggnadsvolymer.
En modell för det framtida kajområdet har tagits fram, uppbyggd från projektörernas underlag i kombination med punktmoln från laserskanning. Modellen används i Vaxholms Stads kommunikationsvideo för att visa hur kajen kommer att se ut i framtiden. Förutom ovanstående upprättas även en skedesvisualisering som gör det möjligt att följa projektets planerade arbetsgång och tidplan.

Bjerking tillhandahåller också stödfunktioner som byggledning, projektledning och upphandlingsstöd till Vaxholms stad, vilket innebär att vi följer projektet genom hela processen, från tidigt skede 2020 fram till invigning av den nya kajen 2026.

Första etappen, som planeras bli klar under 2023, omfattar Västerhamnsplan och sträcker sig fram till det södra hörnet vid den tidigare busshållplatsen på Söderhamnsplan. Andra etappen innefattar området Österhamnen, och planeras bli klar 2024. Den tredje och sista etappen är Söderhamnen. Invigningen av det nya kajområdet är planerad till 2026.

Beställare: Vaxholms Stad

Illustration: Robin Lundberg.

 

Framtidsvisualisering Söderhamnen.

Kontakt