Bjerking logotyp
Tjänstebild

Artiklar

Här är ett urval av Bjerkings artiklar som är publicerade i media eller i egna kanaler.

  • Bjerking omtänker bygg- och fastighetsbranschens framtid

    Bygg- och fastighetssektorn står i dag för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Samtidigt växer våra städer i rask takt, och exploateringsbehovet är därför fortsatt mycket stort. Går det få ihop den här ekvationen på ett miljömässigt hållbart sätt? Läs mer
  • Vi i branschen måste hjälpas åt!

    Bygg- och fastighetsindustrin står för en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp. För att drastiskt minska den negativa klimatpåverkan behövs en förändring i branschen. Därför har vi på Bjerking en klimatfond och hållbarhetslöften för våra tjänsteområden. Läs mer

Läs mer