Bjerking logotyp
Tjänstebild

Artiklar

Här är ett urval av Bjerkings artiklar som är publicerade i media eller i egna kanaler.

  • Klimatsmart bioupplevelse

    För nya Filmstaden i Uppsala har man gjort en del udda lösningar gällande klimatet så att biogästerna ska få en bra upplevelse när de ser på film. För att klara klimatkraven finns ett komplext system med ventilation, kyla och värme för varje biosalong med projektorrum. Läs mer
  • Bjerking omtänker bygg- och fastighetsbranschens framtid

    Bygg- och fastighetssektorn står i dag för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Samtidigt växer våra städer i rask takt, och exploateringsbehovet är därför fortsatt mycket stort. Går det få ihop den här ekvationen på ett miljömässigt hållbart sätt? Läs mer
  • Vi i branschen måste hjälpas åt!

    Bygg- och fastighetsindustrin står för en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp. För att drastiskt minska den negativa klimatpåverkan behövs en förändring i branschen. Därför har vi på Bjerking en klimatfond och hållbarhetslöften för våra tjänsteområden. Läs mer

Läs mer