Bjerking logotyp
Tjänstebild

Klimatsmart bioupplevelse

För nya Filmstaden i Uppsala har man gjort en del udda lösningar gällande klimatet så att biogästerna ska få en bra upplevelse när de ser på film. För att klara klimatkraven finns ett komplext system med ventilation, kyla och värme för varje biosalong med projektorrum.

För kyla och värme används fjärrkyla och fjärrvärme. I den befintliga kylcentralen har den gamla fjärrkylcentralanläggningen bytts ut mot en ny som har en effekt på 650 kW.

När vi dimensionerar för systemet ska det finnas cirka 20 procents överkapacitet. Vi tar ut allt vad Vattenfall kan leverera i kyla till byggnaden och har överkapacitet i växlarna och i rören, eftersom vi vill ha redundans för eventuella förändringar i byggnaden på grund av ökade krav från hyresgästerna. Fjärrkylväxlare kan utvecklas med 20 procent i framtiden liksom huvudstråk för köldbärarledningar, berättar Robert Norström, enhetschef för vvs och styr på Bjerking.

Läs hela artikeln

Artikeln publicerades i Energi & Miljö 25 april 2024

Läs mer