Bjerking logotyp
Tjänstebild

VR och AR

Vi erbjuder en rad teknikstöd för handhavande och lösningar kopplat till bland annat AR (Augmented Reality = förstärkt verklighet) och VR (Virtual Reality = virtuell verklighet).

Med tekniker som exempelvis AR och VR kan samordning och granskning av digitala modeller utföras med ökad förståelse och kvalitetssäkring.

VR

Vi bryter barriären, och kliver genom skärmen, för att ta dig med in i din anläggning redan innan den står färdig. Upplev projektet i naturlig skala med en känsla av att verkligen befinna dig på plats i den framtida anläggningen.

I VR placerar du dig själv inuti modellen och upplever skala 1:1, som om du verkligen var där, och kan granska ett utrymmes rymd, en byggnads storlek eller sikten på en plats på ett mycket verklighetstroget sätt. Det ger även en obestridd känsla av närvaro i ett utrymme och skapar förståelse för exempelvis åtkomlighet eller hur trångt, eller stort, ett utrymme skulle kunna upplevas.

Med både hårdvara och mjukvara för att köra VR kan vi erbjuda ett helhetsåtagande inom VR-teknologi.

AR

Se hur din byggnad eller installation ser ut på plats genom att placera 3D-modellen i den verkliga miljön. Vi kan erbjuda stöd inom val av applikationer och plattformar för AR samt ta fram modeller anpassade för ändamålet.

Med AR placerar du ett objekt framför dig för att granska genom en handhållen enhetskamera, eller genom ett par glasögon. Det medför att du kan navigera fritt kring ett objekt som om det befann sig framför dig samt till exempel placera ett objekt i sitt verkliga sammanhang på den plats där objektet är tänkt att finnas. Detta skapar en förståelse för objektets samverkan med omgivningen.


Vi kan hjälpa dig med:

  • Tekniskt stöd
  • Virtuella möten
  • Anpassning av modeller
  • Visualisering
  • Samordning
  • Granskning

Vi erbjuder både BIMxplorer, för IFC-granskning med instick för Revit, samt Dimension10:s plattform VirtuaView för ett utökat formatstöd och möjlighet till barriärbrytande virtuella möten.

Läs mer om hur vi kan hjälpa till med granskning och samordning av modeller under BIM eller mer om hur vi kan nyttja olika medier för kommunikation under Visualisering.

Hållbarhetslöfte Digital informationshantering

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Digital informationshantering kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

  • Digitalisering
  • Underlag till livscykelanalys
  • Återbruk och ombyggnationer
  • Kompetensutveckling och kunskapsspridning

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag