Bjerking logotyp
Tjänstebild

Visualisering

Vi kan hjälpa dig med visualiseringar inom både traditionell media, såsom bild och film, men även interaktiva lösningar för 3D-miljöer på dator, handhållna enheter och webben.

"En bild säger mer än 1000 ord" kan kännas som ett utslitet talesätt, men det är än dock sant. En visualisering kommunicerar snabbt och effektivt väldigt mycket information och kan skapa förståelse för komplexitet på ett sätt som text inte kan.

Bild- och videoproduktion

Vi erbjuder traditionell visualisering i form av stillbilder och video för exempelvis presentationer och rapporter. Visualiseringarna kan innebära allt från 3D-visualisering och kartutsnitt, till analyser, genomflygningar och simuleringar.

Interaktiva lösningar

Vi kan också hjälpa dig med interaktiv visualisering, där vi har möjlighet att engagera användaren på ett sätt som traditionell bild och film inte kan. Genom att vi får användaren att interagera med innehållet ökar vi också användarens uppmärksamhet för innehållet, med bibehålet intresse under en längre tid.

Realtidsvisualisering och VR

Tack vare teknik från spelbranschen och högupplösta data från 3D-, CAD- och BIM-applikationer kan vi skapa immersiva upplevelser och visualiseringar där användaren, likt i ett spel, kan förflytta sig fritt i miljön.

Vi kan hjälpa dig förstärka upplevelsen ytterligare med VR-teknik, så att en plats kan upplevas i verklig skala som om användaren verkligen stod på platsen.

Läs mer om hur AR- och VR-teknik kan vara till nytta under tjänsten AR och VR.

3D direkt i webbläsaren

Med ny teknik för webbaserad 3D kan vi skapa interaktiva 3D-visualiseringar direkt i webbläsaren. Detta medför stora fördelar för användaren i form av att det är tillgängligt och inkluderande.

360-panorama

Genom sfäriska 360-graders-bilder och video kan användaren att vända sig fritt i en vy, likt realtidsvisualiseringar eller VR. Fördelarna är att handhavandet är mycket enkelt för användaren och man kan nyttja fördelarna från traditionell bild- och videoproduktion ihop med interaktivitet direkt i webbläsaren. Samt att det fungerar på alla enheter oavsett prestanda!

Webbkartor

Vi kan hjälpa dig med webbkartor och lagra dem med information och göra dem interaktiva. All typ av platsbunden information, särskilt över stora områden, tillgängliggörs och illustreras på ett mycket kommunikativt vis i en webbkarta. Allt från datainsamling och statistik till system och anläggningar, både ovan och under jord – befintliga som planerade.

Realtidsinformation från sensorer kan illustreras för att återge föränderlig information, med allt från trafikflöden och luftkvalitet till positionen på tjänstefordonet.

Prata med oss så hjälper vi dig!

Hållbarhetslöfte Digital informationshantering

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Digital informationshantering kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

  • Digitalisering
  • Underlag till livscykelanalys
  • Återbruk och ombyggnationer
  • Kompetensutveckling och kunskapsspridning

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

  • Knivsta överföring Käppala

  • Vaxholms kajer