Bjerking logotyp
Innehållsbild

Life Science

Inom Life Science finns en bred variation av uppdrag och både nationella och internationella projekt. Genom och tekniska och medicinska innovationer bidrar vi med vår kompetens till säkrare produkter och en ökad patientsäkerhet.